SERVICII DE SECURITATE SI PAZA GUARD GRUP TEHNIC SRL

IN FALIMENT, IN BANKRUPTCY, EN FAILLITE
CUI 28913371 / J40 /9020/2011

__________________________________________________________________ _________________________________________________________________
ACTIVE ÎN LICHIDARE