Notă privind protecţia datelor persoanelor fizice

GRINSOLV IPURL stochează şi prelucrează date exclusiv în scopul derulării procedurilor de insolvenţă şi lichidare voluntară sau judiciară.

Prelucrarea acestor date este o obligaţie a GRINSOLV IPURL reieşind din dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi ale Legii nr. 31/1990 a societăţilor.

În conformitate cu pct. 62 din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) nu este necesară informarea sau acordul persoanei ale cărei date se prelucrează dacă divulgarea datelor cu caracter personal este prevăzută în mod expres de lege.

Mai multe informaţii cu privire la drepturile privind protecţia datelor persoanelor fizice puteţi obţine de pe site-ul Uniunii Europene.